Bittinge portalen
 
   Portalen        
   Vägen  

Bittinge samfällighetsförenings styrelse för 2017

 mail till styrelsen:  vagen@bittinge.se

 

Ordförande:

Inge Sahrblom

Bittinge 210

715 92 Stora Mellösa

072-3207616

inge.sahrblom@hotmail.com


 

 

Kassör:/Sekreterare:

Håkan Geijer

Mattsagården

Mellösa-Täby 306

715 92 Stora Mellösa

019-446210

0709-611307

hakan@geijer.info


o

 

 

Ledamöter.

Sverker Tärnqvist

Krokvägen 20

71532 Odensbacken

Täby

71592 Stora Mellösa

tel: 019-450464

mob: 0706-275064

sverkert@hotmail.se


 
 

Per Eriksson

Sandbacken

Mörby

71592 Stora Mellösa

070-8455373

per.a.eriksson@billerudkorsnas.com


Maria Carlström Puhakka

Oskarsparken 9

702 12 Örebro

070-5185623

carlstrompuhakka@hotmail.com

Katrinelund 496 B

715 92 Stora Mellösa


 

Suppleanter:

David Gunnarsson

Bittinge 509

715 92 Stora Mellösa

0702-653756

kasoco82@hotmail.com


Lars Edenskär

Ulsavilagatan 39

702 86 Örebro

070-3103350

lars.edenskar@telia.com

Lindövägen 3

715 92 Stora Mellösa


Hela Styrelsen PDF

 
   
   Protokoll      
   Styrelsen      
   Stadgar